รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษากรณีกลไกควบคุมการดำเนินการเลือกตั้ง

เลขทะเบียน : อ13640

บาร์โค้ด : 0000021437

เลขเรียกหนังสือ : วจ 324.6 ส282ค 2549

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : สมศักดิ์ จันทกุล

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -