รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : Thailand e-Government Interoprability Framework Revised Version 1.1

เลขทะเบียน : อ13688

บาร์โค้ด : 0000021485

เลขเรียกหนังสือ : Book 005.12 T42T 2009 V.2

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : Ministry of Information and Communication Teachnology

ยอดคงเหลือ : 1

0
No votes yet

เนื้อหา : -