รายละเอียดหนังสือ


ชื่อ : Thailand e-Government Interoprability Framework Revised Version 1.1

เลขทะเบียน : อ13689

บาร์โค้ด : 0000021486

เลขเรียกหนังสือ : Book 005.12 T42T 2009 V.3

หมวด : หนังสือเล่ม

ผู้แต่ง : Ministry of Information and Communication Teachnology

ยอดคงเหลือ : 1

5
Average: 5 (1 vote)

เนื้อหา : -