ข้อมูลหนังสือ

[title]

จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : BOOK TIME
ผู้แต่ง : ป.แผนสำเร็จ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม