ข้อมูลหนังสือ

[title]

ผู้นำที่ครองตนครองคนและครองงาน

หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : สมชาติ กิยรรยง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

แบบฉบับผู้นำยุคใหม่ที่ครบเครื่องเรื่องบริหารสมัยใหม่
เรื่อง.-เก่งงาน-เก่งคน-เก่งคิด-เก่งดำเนินชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา
ผู้นำที่ครองตนครองคนและครองงาน
คุณลักษณะสี่ประการที่โดดเด่นสำหรับผู้นำยุคใหม่
1. ความถ่อมตัวหรือ Humble คือ ผู้นำในยุค 4.0 จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเร็วเกินกว่าที่ผู้นำเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและเรียนรู้ทุกอย่างได้ทัน
2. การปรับตัว หรือ Adaptable ผู้นำจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจจากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับ จากข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยไม่มองว่าเป็นจุดอ่อนหรือน่าอายจึงกลายเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำยุค 4.0
3. มีวิสัยทัศน์ หรือ Visionary คือความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางในระยะไกล แม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้น
4. การมีส่วนร่วม หรือ Engaged คือการที่ผู้นำพร้อมที่จะสื่อสาร รับฟัง พูดคุย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการมีส่วนร่วมให้ผู้นำได้สื่อสารถึงทิศทางและการตัดสินใจที่เกิดขึ้น