ข้อมูลหนังสือ

[title]

หมัดเด็ด...พิชิตใจ How to Change Minds

หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : ร็อบ โจลส์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
3.5
Average: 3.5 (2 votes)
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะได้รับ 2 เรื่อง ประการแรก รับรองว่าคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการที่เปิดโอกาสให้คุณเปลี่ยนใจผู้คนได้ เป็นวิธีที่นำกลับมาทำซ้ำๆ ได้ ประการที่ 2 คุณจะพบว่าตนเองจับจองที่นั่งแถวหน้าสุดอยู่ตรงเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง “การโน้มน้าว” กับ “การบงการ” บ่อยครั้งที่คุณจะพบว่า เส้นกั้นเขตแดนที่ว่านี้ ช่างบางราวเส้นยาแดงผ่าแปด สิ่งเดียวที่ขีดคั่นออกจากกันคือ เจตนาที่แท้จริง หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแนะนำวิธีเปลี่ยนใจผู้คนให้อยู่ข้างคุณ แต่ยังต้องลากเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่าง “การโน้มน้าว” กับ “การบงการ” ออกจากกันให้ชัดเจน หนังสือเล่มนี้จึงต้องวางแนวรบไว้ 4 ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันสูงส่งนี้ได้ คือ... 1. ต้องเป็นวิธีการที่ใครๆ ก็ทำได้ 2. ต้องมีจริยธรรม 3. ต้องวัดผลได้ 4. ต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่น"