ชื่อ: การปฏิบัตินโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไป

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา