ชื่อ: พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย

เนื้อหา