ชื่อ: ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยอยุธยาตอนต้น (ฉบับการ์ตูน)

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา