ชื่อ: ถอดบทเรียน 5CEOs ผ่าวิกฤตภัยพิบัติ

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

เนื้อหา