ชื่อ: The Little Book That Still Beats the Market คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา