ชื่อ: ขุนช้างขุนแผน (ฉบับการ์ตูน)

หมวด: การ์ตูน

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา