ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 1 ฉบับ โทษคนอื่นเห็นง่าย โทษของตนเองเห็นยาก

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

เนื้อหา