ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 3 ฉบับ คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

เนื้อหา