ชื่อ: คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑

หมวด: การออกเสียงประชามติ

ผู้แต่ง : คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ปีที่พิมพ์/ครั้งที่พิมพ์ : 2559

เนื้อหา