ชื่อ: พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด: การออกเสียงประชามติ

ผู้แต่ง : ราชกิจจานุเบกษา

ปีที่พิมพ์/ครั้งที่พิมพ์ : 2559

เนื้อหา