ชื่อ: ไม้ประดับ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2563

ผู้แต่ง: ยุคคล จิตสำรวย

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"รู้จักและเข้าใจ “ไม้ดอก ไม้ประดับ” นานาพันธุ์ที่หาได้ในประเทศไทย พร้อมเข้าใจวิธีการปลูก"