ชื่อ: หลวงปู่แหวน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2563

ผู้แต่ง: ธาดา ธราดล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชีวิตร่างกายของท่านได้ดับสลายไป แต่คุณงามความดีของท่านยังตรึงแน่นอยู่ในจิตสำนึกของพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย เพราะท่านเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในฐานะพุทธชินโนรสเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญในโลกนี้