ชื่อ: มัลเบอร์รี หม่อนผลสด ลดเบาหวาน ต้านมะเร็ง

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2563

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“มัลเบอร์รี” คุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สู่การสร้างรายได้ พืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่ง
ที่เกษตรไม่ควรมองข้าม
"