ชื่อ: ผู้เป็นเลิศด้านพหูสูตและปรนนิบัติพระพุทธเจ้า พระอานนท์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: สุภฤกษ์ บุญกอง

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา