ชื่อ: บุคคลสำคัญในอาเซียน (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: สุภฤกษ์ บุญกอง

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา