ชื่อ: MBAฉบับกระเป๋า เทคนิคการประเมินการฝึกอบรมในองค์กร

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา