ชื่อ: วิถีเล่าจื๊อ วิถีแห่งยอดคน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"ยอดนักปราชญ์แห่งแดนมังกรนาม “เล่าจื๊อ” ผู้ถือวิถีแห่งเต๋าอย่างสมดุล
ได้ทิ้งหลักปรัชญาเป็นร้อยเป็นพันให้ชนรุ่นหลังได้นำไป “ปฏิบัติ”
ด้วยแม้หากหลักคำสอนนั้นจะล้ำเลิศเพียงใด แต่ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ จนกว่าจะ “ลงมือทำ”
ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ทำย่อมเป็นผู้ที่เห็นผลเอง!
"