ชื่อ: ขงจื๊อสอนคนธรรมดาให้เป็นยอดคน (ฉบับของขวัญ)

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"ความเป็นยอดคนนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมมนุษย์คนใด
แต่เกิดขึ้นจากการหมั่นฝึกตนทั้งทางสติปัญญาและจิตใจอย่างยิ่งยวด
บอกได้เลยว่า... มันไม่มีทางลัดใดๆ และไม่มีใครจะเป็น “ยอดคน” ได้โดยไม่ได้ทำอะไร
"