ชื่อ: ปรัชญาซามูไร ฉบับสร้างคนธรรมดาให้เป็นยอดคน

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"ปรัชญาซามูไร สุภาษิต ความเชื่อของญี่ปุ่นที่ทรงคุณค่าคือหัวใจสำคัญที่คอยนำทางจิตใจคนญี่ปุ่น
ให้พบกับความสำเร็จ เป็น “ยอดคน” ที่โลกยอมรับ
กลายเป็นชนชาติที่มีคุณภาพและสามารถสร้างชาติของตนให้เกรียงไกร
ซึ่งเราควรเรียนรู้เพื่อนำเอาส่วนที่ดีมาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเอง
"