ชื่อ: มองโลกอย่างผู้ชนะ ตามรอยเท้า “พ่อ”

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

"รู้จักที่จะครองตน ครองคน ครองใจ ตามที่พ่อสอน ไม่ว่าจะพบวิกฤตใดๆ ในชีวิต เพียงเรามี “แสงสว่าง” อันอบอุ่นส่องนำทางใจ ชีวิตของเราคนไทยทุกคนจะพ้นภัยไปได้ และกลับมาพบกับทุกความสำเร็จที่เราปรารถนาทุกประการ "