ชื่อ: Advanced Excel เจาะลึกการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2563

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเจาะลึกการใช้งานฐานข้อมูลบน Excel พร้อมตัวอย่างเทคนิคการประยุกต์ใช้งานจริงอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน ซึ่งรวบรวมจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับผู้ใช้ Excel ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่เวอร์ชั่น 95/ 97/ 2000/ XP/ 2003 และ 2007