ชื่อ: เล่นหุ้นอย่างมืออาชีพ

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนทางด่วนสำหรับนักลงทุน ที่จะได้เรียนรู้จากนักลงทุนมืออาชีพที่ประสบผลสำเร็จจำนวนหลายคน แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน เพราะไม่มีแนวทางการลงทุนใดเป็นสูตรสำเร็จเป็นสูตรที่ดีที่สุดหรือมีเพียงสูตรเดียว