ชื่อ: หัวใจแห่งคำถาม สำหรับกลยุทธศาสตร์การบริหาร

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณค้นพบศิลปะแห่งการฉลาดถาม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นและช่วยให้คุณเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดใน สถานการณ์ โดยไม่ลืมรายละเอียดสำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อธุรกิจ
นอกจากนี้คุณยังได้รับคำแนะนำที่มีค่า จากที่ปรึกษามืออาชีพในเรื่องที่สำคัญๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น
จุดเด่น    
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยนักเขียนชั้นนำของโลก ที่ปรึกษา วิทยากร นักพูด และนักธุรกิจ โดยมีเนื้อหาที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้เป็นอย่างดี