ชื่อ: 70 เทคนิคกับ PowerPoint

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

เนื้อหา

-เปิดเผยความสามารถของ PowerPoint ที่มีอยู่   โดยการนำเสนอออกมาเป็นเทคนิคต่างๆ 70 วิธี   ซึ่งคุณอาจจะรู้และไม่รู้   ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน   จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง   เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนามากยิ่งขึ้น   ทำให้คุณสามารถใช้งาน PowerPoint ได