ชื่อ: Soul of Success : จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ภคพร สุขศิริ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หลายคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สิ่งเดียวที่จะพาให้ไปถึงจุดหมายได้นั้น คือการทำสิ่งต่างๆ จากจิตวิญญาณ