ชื่อ: การพัฒนาบุคลากรแบบ HR มืออาชีพ

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา