ชื่อ: แก๊สแพง แสงแดดก็หุ้งได้ เตาพลังงานแสงอาทิตย์

หมวด: พลังงาน - สิ่งแวดล้อม

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

เนื้อหา