ชื่อ: คัมภีร์เจ้าสัว ฉบับ “ชนะใจคน” สไตล์เจ้าสัวแสนล้าน

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: ทศ คณนาพร

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"“ทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กร”
ผู้นำยอดอัจฉริยะทางการบริหารคน บริหารงาน อย่างคุณธนินท์ เจียรวนนท์ได้เคยว่าไว้
พลาดไม่ได้กับกลยุทธ์ไร้เทียมทานในการสร้างและพัฒนาคนให้ “มีคุณภาพ”
เพื่อสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยทั้งคนเก่งและคนดี
"