ชื่อ: คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: David J. Schwartz

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาด รายได้มากขึ้น งานที่มีเกียรติ การเงินที่มั่นคง สายสัมพันธ์ที่ดี อำนาจและบารมี ชีวิตสุข