ชื่อ: เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs

หมวด: บัญชี

ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา

หนังสือ "เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs"
จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู้บริหารของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน