ชื่อ: ชุดศาสตร์พระราชา : กังหันน้ำชัยพัฒนา

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

เนื้อหา