ชื่อ: เซน เปลี่ยนชีวิต

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ธีระวุฒิ ปัญญา

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"การทำความเข้าใจเซน คือการปล่อยวาง
แม้คนเก่ง ฉลาด มีสติปัญญาเพียงใด หากยังมีจิตผูกมัดก็ย่อมไม่รู้แจ้งในเซน
เพราะเซนเชื่อว่า... พันธนาการที่ผูกมัดจิตใจ ยิ่งรับไว้มาก ก็ยิ่งเป็นภาระมาก
"