ชื่อ: เด็ดดอกรัก (รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เป็นมากกว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณ)

หมวด: นิยาย

สำนักพิมพ์: นายอนรรฆ ศุระศรางค์

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอสูตรลับ หลักการใหม่ใดๆ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณรัก หากแต่ช่วยย้ำเตือนถึงสิ่งดีๆที่คุณทำสำเร็จมาแล้วในช่วงแรกที่คุณทุ่มเทเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ “ใช่” ในวันนั้น จนทำให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกว่ามัน “ไม่ใช่” ในวันนี้
ช่วงเวลาในโลกสีชมพูนั้นไม่ยาวนานเป็นนิรันดร์ โปรโมชั่นรักย่อมมีวันหมดอายุ แต่รักแท้เกิดขึ้นและเติบโตผ่านระยะเวลายาวนาน เป็นผลของหยาดเหงื่อแรงงานในการกระทำที่ “ใช่” และมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการแค่มีความรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ “ใช่”
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในใจเธอ ทำให้เธอรู้สึกว่าเราคือ “บ้าน” ของเธอ