ชื่อ: บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2016

หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ผู้แต่ง: ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์

สำนักพิมพ์: วิตตี้ กรุ๊ป

เนื้อหา