ชื่อ: ฝึกลูกให้เป็นมังกร

หมวด: การบริหารงานบุคคล

ผู้แต่ง: จุฑา จิรชีวะ

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

"ไขความลับสุดยอดวิธีการฝึกเด็กให้เก่ง ให้ดี ให้มีคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาและสุภาษิตจีน
ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง!
"