ชื่อ: พระมารดา ผู้สร้างมหาราชแห่งสยาม มหาอุทรโอบอุ้มมหาราช

หมวด: สารคดี-ชีวประวัติ

ผู้แต่ง: แสงเทียน ศรัทธาไทย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม

เนื้อหา