ชื่อ: พระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใช้งาน

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ฉบับใช้งาน จับประเด็น + ฐานความผิด พ.ร.บ.ศุลกากรสำเร็จรูป ตัวบทจับประเด็น : ทุกมาตรา - ดัชนีค้น : ดังใจ - ภาคผนวก