ชื่อ: พลิกชีวิตคิดเชิงบวก

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: Napoleon Hill, Jr. Michael J. Ritt

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จจะมีวิธีการ 10 ขั้นตอน ซึ่งแสดงไว้อย่างเข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้