ชื่อ: พ่อรวยสอนลูก : Rich Dad Poor Dad

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: Robert T. Kiyosaki

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

พ่อรวยสอนเรื่องเงินในแบบที่พ่อจนไม่เคยสอน