ชื่อ: พูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึก Speaking English From Your Heart

หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ผู้แต่ง: ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ

สำนักพิมพ์: TeacherBeever

เนื้อหา

สอนตั้งแต่ 0-10 ขั้นตอนนำไป่การสื่อสารภาษาอังกฤษ จากความ
รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง อิสระผ่อนคราย หลากหลาย 
ไม่ใช่การเรียงในหัว หรือ copy มาตอบ