ชื่อ: เพาะชำความคิด

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

สำนักพิมพ์: DMG Books

เนื้อหา

"Life is Journey แต่ละวันชีวิตของคนเรา มักจะมีช่วงจังหวะการเดินทางของความคิด ที่เกิดจากเห็นโลกภายนอกแล้วสะท้อนถึงความรู้สึกอันเป็นสัจธรรมภายในอยู่เสมอ 'เพาะชำความคิด' จึงเป็นผลผลิตจากการเดินทางของกายกับจิต แล้วกลายเป็นความคิดที่ตกผลึกดังเล่มนี้ คำคิดทั้งหมดนี้โดยเจตนาประสงค์ ก็เพื่อพร่ำสอนตนเองให้เกิดการตระหนักรู้ในสัจธรรม และมีชีวิตอิสระเรียบง่ายที่จะเรียนรู้อยู่กับโลกตามความเป็นจริงนั่นเอง "