ชื่อ: มหาราชภูมิพลในหัวใจปวงชน

หมวด: ประวัติศาสตร์

สำนักพิมพ์: นายวีระ อำพันสุข

เนื้อหา