ชื่อ: เมื่อใดมีสุข... เมื่อนั้นมีทรัพย์

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: พันโท อานันท์ ชินบุตร

สำนักพิมพ์: Happy Book

เนื้อหา

คำว่า “ทรัพย์” เป็นได้ทั้งนามธรรมและรูปธรรม ไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์สร้างขึ้นมา คนที่รักสุดหัวใจ ไปจนถึงทรัพย์ทางใจ หนังสือเล่มนี้ได้นำปรัชญาที่กล่าวว่า “เมื่อใดมีสุข เมื่อนั้นมีทรัพย์” มาเสนอแก่คุณผู้อ่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถเล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงความสุขให้ได้เสียก่อน แล้วใช้ความสุขนั้นเป็นฐานของใจในการดำเนินชีวิตและการทำมาหากิน เพื่อที่ทรัพย์จะเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างง่ายดายขึ้น