ชื่อ: ไม้ประดับดูดสารพิษ

หมวด: การเกษตรกรรม

สำนักพิมพ์: กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์ (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

เนื้อหา